Øvrigt

Alt du skal vide om CO2

CO2, drivhuseffekt, global opvarmning – disse ord høres ofte i dag, men hvad betyder de egentlig? Få svar på alle dine spørgsmål om CO2 her.

Hvad er CO2?

CO2 er den kemiske betegnelse for gasarten kuldioxid. Det er en klar, usynlig gas, der udgør omkring 0,03% af atmosfærens volumen. Selvom gassen kun udgør en meget lille del af luften, er CO2 afgørende for livet på Jorden. Planter bruger CO2 til at vokse, mennesker bruger CO2 til at trække vejret og CO2 er også en af de faktorer, der regulerer Jordens temperatur.

CO2 er en af de såkaldte drivhusgasser. Det vil sige, at når CO2 udledes i atmosfæren, er det i stand til at opfange Jordens varmestråling og returnere en del af den. Dette kaldes “drivhuseffekten”, da Jorden på denne måde holdes varm.

Hvad er CO2 udledning?

CO2 udledning er den mængde CO2, der udledes i atmosfæren. CO2 udledes både naturligt og af menneskeskabte aktiviteter.

Naturlige kilder til CO2 udledning omfatter nedbrydning af vegetation og udledning fra havet. Menneskeskabte kilder til CO2 udledning omfatter blandt andet forbrænding af fossile brændstoffer, transport og landbrug.

Hvilke ting udleder mest CO2?

Forbrænding af fossile brændstoffer som kul, olie og naturgas udleder den største mængde CO2. Dernæst udleder landbrug, transport, industri og skovbrug også store mængder CO2.

Ifølge C2ES (Center for Climate and Energy Solutions) udgør den samlede energiproduktion, hvoraf den største bidrager er fossile brændstoffer, i alt 72% af verdens CO2-udledning. Derudover står landbruget for 11%, skovbrug for 6% og transport og industri for henholdsvis 15% og 12%. 

Hvorfor er CO2 et problem?

CO2 er i sig selv ikke et problem, men tværtimod et vigtigt vilkår for liv på Jorden. De enorme mængder af CO2, der udledes i atmosfæren i dag, er dog med til at øge den globale opvarmning gennem den menneskeskabte drivhuseffekt.

Hvorfor er den menneskeskabte drivhuseffekt farlig?

Drivhuseffekten er en naturlig del af Jordens temperaturregulering. Uden den ville Jordens temperatur være ca. -19 grader eller koldere endda, og dermed praktisk talt ubeboelig for mennesker.

Den menneskeskabte drivhuseffekt er dog farlig, da den har store negative konsekvenser for Jordens klima og menneskers velbefindende.

Forskere er enige om, at den menneskeskabte drivhuseffekt siden 1900 har fået den globale temperatur til at stige med 0,8 grader. Dette kan lyde som meget lidt, men hvis det fortsætter sådan, er det er faktisk nok til at ændre klimaet på Jorden markant.

De stigende gennemsnitstemperaturer vil blandt andet medføre havstigninger, når isen på polerne smelter, ekstremt vejr, og forstyrrelser i plante- og dyrelivet.

Det er derfor vigtigt at vi forsøger at mindske udledningen af CO2, for at modvirke de konsekvenser som for mange drivhusgasser i atmosfæren vil få.

Click to comment

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

To Top