Erhverv

Giv dine medarbejdere et velventileret arbejdsmiljø

Du skal byde medarbejdere et godt arbejdsmiljø – psykisk som fysisk. Hvad det fysiske miljø gælder, har du flere ting at tage stilling til her. Hvis det er et kontor, du leder, skal der være styr på den gode ergonomi, hvor du bl.a. smider penge efter hæve-sænkeborde eller ergonomiske mus og tastaturer. Har du kontor eller ej, er ventilation en anden ting, der skal være styr på i ethvert fysisk arbejdsmiljø.

God ventilation er vigtig for ansattes velbefindende

Ventilation og indeklima har stor betydning for ansattes velbefindende, sundhed samt produktivitet. Det er ikke godt for dine medarbejdere at indånde hinandens udånding dagen lang. Det giver dem ikke den ilt, de har brug for, for at de kan holde sig vågne og præstere optimalt. Her bør du skaffe dig en god ventilationsløsning, der passer til diskret montering i kontorlokalet, hvor ansatte sidder.

Få ventilation med indbygget CO2-sensor

Løsninger inden for ventilation af kontor- og mødelokaler samt rum til undervisning er i dag så langt fremme, at de kan findes med CO2-sensor. CO2 kan bl.a. komme fra udåndingsluft og er ikke noget, du ønsker for meget af i kontorlokalet. Andet kan moderne løsninger også gøre. Fx er det normalt at finde ventilationsanlæg til loftmontering med drænpumpe, så du får knapt så fugtig luft.

Hold luftfugtigheden lav – uanset om du har kontor eller andet

Hvorfor er det godt at have en lav luftfugtighed? Det er det både fordi, ansatte nemt kan komme til at føle sig utilpasse i et lokale med kvalm luft (prøv bare at forestille dig, hvis du havde kontorplads i et omklædningsrum efter fællesbad). Men lav luftfugtighed er også ønsket, da du ikke har nogen interesse i at skabe ideelle betingelser for ækel skimmelsvamp, der kan true dine ansatte sundhed.

Om du har kontor, værksted eller produktion er ligegyldigt. God ventilation er et must alle steder.

Click to comment

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

To Top