Øvrigt

Korrekturlæsning af speciale – nej, brug ikke storesøster!

Det kan godt være, at din storesøster er god til komma. Hun har måske endda læst dansk på læreruddannelsen. Og så kan hun lide at skrive.

MEN, det gør hende ikke kvalificeret til at læse korrektur på dit speciale. At rette en speciale kræver en dyb indsigt i retskrivning, en meget veludviklet sprogforståelse og en solid viden om videnskabelig opgaveskrivning.

 

Hvad er godt sprog i et speciale?

Når en censor skal vurdere sproget i en afhandling, er der særligt tre forhold, der spiller ind. Det er sprogets grad af videnskabelighed, sprogets klarhed og sprogets korrekthed.

Et videnskabeligt opgavesprog kendes på, at den studerende løbende forklarer og begrunder valget af begreber, teorier og metoder. Videnskabeligheden afhænger naturligvis også af, om skribenten har en konsistent og korrekt brug af fagbegreber, og om han mestrer de akademiske fremstillingsformer som redegørelse, analyse, fortolkning, og diskussion.

Men til det gode speciale hører også et klart sprog. Det gælder klarhed i opgavens struktur og argumentation, i ordvalg, citatteknik, brug af forkortelser med videre. Og så skal sproget – selv om et speciale er en akademisk opgave – gerne være letlæseligt. Det er aldrig et mål i sig at skrive abstrakt og kompleks. Jo klarere en idé, en teori, et argument eller en refleksion kan udtrykkes, jo skarpere er tanken.

Endelig er det et træk ved godt speciale-sprog, at det er korrekt. Sproget skal følge retskrivningsreglerne for stavning, bøjninger, ordstilling, syntaks, grammatik, tegnsætning med videre.

 

Derfor professionel korrektur på specialet

Storesøster kan helt sikkert godt luge ud i kommafejl og de mest oplagte stavefejl i specialet. Men hun kan givetvis ikke fange alle fejl, og hun kan sandsynligvis ikke omformulere uklare og misvisende sætninger til et videnskabeligt, klart og korrekt akademisk sprog.

Derfor er det en god idé at få udført korrekturlæsning på specialet af en professionel korrekturlæser med lang erfaring i akademisk korrektur, og det gælder både for specialer på dansk og på engelsk. Enkelte bureauer tilbyder sågar korrekturlæsning på både amerikansk og på britisk engelsk.

Det tager cirka 2-4 dage at rette et speciale afhængigt af specialets længde og den valgt korrekturform. De fleste bureauer tilbyder en standardkorrektur og en udvidet korrektur. Sidstnævnte indebærer – ud over den formelle korrektur – lettere redigering af uklare ord og sætninger.

 

Får man en bedre karakter, når specialet korrekturlæses?

Man skal ikke undervurdere betydningen af et velformuleret, korrekt og klart akademisk sprog. I et speciale skal man ikke kun vise faglig dybde. Man skal også vise, at man kan formidle et fagligt stof på en læsevenlig måde.

Derfor understreges det i diverse eksamensbekendtgørelser, at den studerendes stave- og formuleringsevner skal indgå i bedømmelsen af specialet.

Så ja, sproget tæller med i karakteren og derfor kan en grundig korrektur løfte karakteren et niveau. Særligt i de tilfælde, hvor det faglige i specialet vurderes til at ligge mellem to karakterer, fx mellem 4 og 7 eller mellem 7 og 10, vil sproget og den faglige formidling ofte være udslagsgivende for karakteren. Et godt, klart og korrekt akademisk sprog trækker op.

 

Hvordan tjekker man korrekturlæserens arbejde?

Den opgave, du får til fra korrektur, er rettet i dybden, og du kan se alle rettelserne i dokumentet. De fleste bureauer retter i programmet Word med korrekturfunktionen slået til, så det tydeligt markeres i afhandlingen, hvad der er slettet, tilføjet og omformuleret.

Der vil også ofte være kommentarer til sproget i form af en række af kommentarbokse i margenen. Men det kommer som regel an på, hvilken korrekturform du bestiller.

Alle korrekturlæserens ændringer og kommentarer kan du acceptere én efter én, men er du tryg ved korrekturarbejdet, kan du også acceptere alle ændringer med et enkelt klik. Det er nemlig et ganske stort arbejde at tjekke alle rettelserne i et speciale, hvor der typisk er mellem 20 og 30 rettelser pr. side.

Click to comment

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

To Top